ค้นพบจำนวน 15 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดปากง่าม ซ.สส. 4102 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
วัดบางใหญ่ ซ.325 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
วัดไทร ซ.สส. 4102 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
วัดเกาะใหญ่ ซ.สส. 6002 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
วัดเกาะแก้ว ซ.สส. 6002 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงเรียนอนุบาลบางคนที(วัดเกาะเลี้ยงล้อมอนุกูล) ซ.สส. 6002 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงเรียนวัดปากง่าม (ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) ซ.สส. 4102 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงเรียนวัดบางใหญ่ (ประภัสสรประชานุกูล) ซ.325 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
สำนักงานชลประทานที่ 12 จังหวัดอ่างทอง ซ.สส. 6002 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ ซ.325 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี สาขาโคกสำโรง ซ.สส. 4102 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางคนที ซ.สส. 6002 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงพยาบาลนภาลัย ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
วัดไทร หมู่ที่ 9 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
ตลาดน้ำบางน้อย ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 0 3476 1537 ต่อ 104 (ในเวลาราชการ)
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง