ค้นพบจำนวน 11 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากลัด ตำบลคลองเขิน ต.คลองเขิน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
วัดสวนแก้วอุทยาน ซ.สส. 6008 ต.คลองเขิน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
วัดพักตราราม (วัดหลวงพ่อพัว) ซ.สะพานข้ามคลองโคก ต.คลองเขิน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
วัดปากลัด ซ.สส. 6008 ต.คลองเขิน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
วัดนางตะเคียน ซ.สส. 6008 ต.คลองเขิน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
วัดดาวโด่ง ซ.สส. 3010 ต.คลองเขิน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
โรงเรียนวัดสวนแก้ว ซ.สส. 6008 ต.คลองเขิน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
โรงเรียนวัดปากลัด (พลาคารบำรุงวิทย์) ซ.สส. 6008 ต.คลองเขิน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
โรงเรียนวัดดาวโด่ง (เอิบวิทยาคม) ซ.สส. 3010 ต.คลองเขิน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
สถานีอนามัยบ้านปากลัด ซ.สส. 6008 ต.คลองเขิน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
สถานีอนามัยบ้านดาวโด่ง ซ.สส. 3010 ต.คลองเขิน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง