ค้นพบจำนวน 8 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท้ายหาด ต.ท้ายหาด อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแหลมใหญ่ ต.ท้ายหาด อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
วัดบางนางจีนกลาง ซ.สส. 2062 ต.ท้ายหาด อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
วัดท้ายหาด ซ.สส. 4027 ต.ท้ายหาด อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
โรงเรียนวัดวชิรคาม ซ.3093 ต.ท้ายหาด อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
โรงเรียนวัดท้ายหาด (พลอยเจืยเส้ง) ซ.สส. 4027 ต.ท้ายหาด อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
โรงเรียนท้ายหาด ซ.3093 ต.ท้ายหาด อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
สถานีอนามัยท้ายหาด ซ.สส. 4027 ต.ท้ายหาด อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง