ค้นพบจำนวน 15 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางแก้ว 1/1 ต.บางแก้ว อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากมาบ ตำบลบางแก้ว ต.บางแก้ว อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
วัดราษฎร์ธรรมาราม ซ.35 ต.บางแก้ว อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
วัดบางแก้ว ซ.35 ต.บางแก้ว อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
วัดเจริญสุนทราราม (วัดบางบ่อ) ซ.สส. 2003 ต.บางแก้ว อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม ซ.35 ต.บางแก้ว อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
โรงเรียนบ้านปากมาบ (ธรรมโชติอุทิศ) ซ.สส. 2003 ต.บางแก้ว อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
โรงเรียนบ้านบางบ่อ ซ.สส. 2003 ต.บางแก้ว อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 (บ้านบางแก้ว) ซ.35 ต.บางแก้ว อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
สถานีอนามัยบ้านปากมาบ ซ.สส. 2003 ต.บางแก้ว อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
สถานีอนามัยตำบลบางแก้ว ซ.35 ต.บางแก้ว อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.35 ต.บางแก้ว อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.35 ต.บางแก้ว อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.35 ต.บางแก้ว อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
ท่าเทียบเรือประมงบ้านปากมาบ ต.บางแก้ว อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง