ค้นพบจำนวน 11 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บางโทรัด 17/36 ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดบัณฑูรสิงห์ ซ.35 ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดเกตุมดีศรีวราราม ซ.35 ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม ซ.35 ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร ซ.35 ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
สถานีอนามัยบ้านบางพลี ซ.35 ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ซ.35 ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
สถานีบริการน้ำมันเจ็ท ซ.35 ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
สถานีตำรวจภูธรตำบลบางโทรัด ซ.3403 ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
สถานที่ประชุมคริสตจักรแบ๊บติสต์นนทบุรี ซ.35 ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
สถานีรถไฟบางโทรัด ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง