ค้นพบจำนวน 19 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองโยง 2 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองโยง 1 (บุญยศรีสวัสดิ์) ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตลาดวัดมะเกลือ ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
วัดมะเกลือ ซ.ทางหลวงชนบท นฐ. 3004 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
วัดมงคลประชาราม ซ.ทางหลวงชนบท นฐ. 3004 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา) ซ.ทางหลวงชนบท นฐ. 3004 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ ซ.ทางหลวงชนบท นฐ. 3004 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โรงเรียนบ้านใหม่ ซ.ทางหลวงชนบท นฐ. 3004 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ ซ.ประชาอุทิศ ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
สถานีอนามัยตลาดวัดมะเกลือ ซ.ทางหลวงชนบท นฐ. 3004 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
สถานีอนามัยคลองโยง 2 ซ.ทางหลวงชนบท นฐ. 3004 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
สถานีอนามัยคลองโยง 1 ซ.ทางหลวงชนบท นฐ. 3004 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าช้าง ซ.ทางหลวงชนบท นฐ. 3004 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ซ.ประชาอุทิศ ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
ศูนย์สายตรวจสถานีภูธรอำเภอสวรรคโลก ซ.ประชาอุทิศ ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
ศูนย์ปฏิบัติการเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดกำแพงเพชร ซ.ประชาอุทิศ ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.ทางหลวงชนบท นฐ. 3004 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ซ.ประชาอุทิศ ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง