ค้นพบจำนวน 83 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) 999 ถ.พุทธมณฑล สาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลมหาสวัสดิ์ ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หอมเกร็ด 2 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดสุวรรณ ตำบลศาลายา ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสาลวัน ตำบลศาลายา ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองโยง 2 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองโยง 1 (บุญยศรีสวัสดิ์) ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตลาดวัดมะเกลือ ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.บรมราชชนนี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โรงพยาบาลพุทธมลฑล 140 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
ศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาลัยมหิดล 420/1 ถ.ราชวิถี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพุทธมณฑล 234 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
วัดหทัยนเรศวร์ ซ.บรมราชชนนี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
วัดสุวรรณาราม ซ.ศาลายา 1/1 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
วัดสาลวัน ซ.สุขาภิบาล 14 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
วัดมะเกลือ ซ.ทางหลวงชนบท นฐ. 3004 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
วัดมหาสวัสดิ์ ซ.ทางหลวงชนบท นฐ. 4006 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
วัดมงคลประชาราม ซ.ทางหลวงชนบท นฐ. 3004 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
วัดปุรณาวาส ซ.เลียบคลองทวีวัฒนา ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
วัดเทพนิมิตร ซ.ทางหลวงชนบท นฐ. 3004 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โรงเรียนอนุบาลกิติเวชวิทยา ซ.3414 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ซ.ทางหลวงชนบท นฐ. 4006 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซ.ธรรมสพน์ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล ซ.ทางหลวงชนบท นฐ. 3004 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โรงเรียนอนุบาลพรละมัย ซ.ทางหลวงชนบท นฐ. 4006 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โรงเรียนวัดสุวรรณาราม ซ.ศาลายา 1/1 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โรงเรียนวัดสาลวัน ซ.สุขาภิบาล 9 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา) ซ.ทางหลวงชนบท นฐ. 3004 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ ซ.ทางหลวงชนบท นฐ. 3004 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โรงเรียนบ้านใหม่ ซ.ทางหลวงชนบท นฐ. 3004 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ ซ.ประชาอุทิศ ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โรงเรียนบ้านคลองโยง ซ.โยธาธิการ นฐ. 2091 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ ซ.ทางหลวงชนบท นฐ. 4006 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ซ.ทางหลวงชนบท นฐ. 3004 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
สถานีอนามัยวัดสุวรรณ ซ.ศาลายา 1/1 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
สถานีอนามัยมหาสวัสดิ์ ซ.สปก. หมายเลข 10207 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
สถานีอนามัยบ้านคลองโยง ซ.ทางหลวงชนบท นฐ. 3004 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
สถานีอนามัยตลาดวัดมะเกลือ ซ.ทางหลวงชนบท นฐ. 3004 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
สถานีอนามัยคลองโยง 2 ซ.ทางหลวงชนบท นฐ. 3004 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
สถานีอนามัยคลองโยง 1 ซ.ทางหลวงชนบท นฐ. 3004 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก ซ.ทางหลวงชนบท นฐ. 3004 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าช้าง ซ.ทางหลวงชนบท นฐ. 3004 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองนนทบุรี ซ.ทางหลวงชนบท นฐ. 3004 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอมวกเหล็ก ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3310 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ซ.ประชาอุทิศ ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ซ.พุทธมณฑลสาย ก ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
ศูนย์สายตรวจสถานีภูธรอำเภอสวรรคโลก ซ.ประชาอุทิศ ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
ศูนย์ปฏิบัติการสายตรวจ ซ.ดาวทอง 1 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
ศูนย์ปฏิบัติการเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดกำแพงเพชร ซ.ประชาอุทิศ ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านห้วยตม ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3310 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังเก่า ซ.บรมราชชนนี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าวุ้ง ซ.ธรรมสพน์ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ซ.บรมราชชนนี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
สำนักงานเทศบาลตำบลภาชี ซ.ทางหลวงชนบท นฐ. 3004 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
ที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่ม ซ.ธรรมสพน์ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.นฐ. 4006 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.ทางหลวงชนบท นฐ. 3004 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยมหิดล ซ.บรมราชชนนี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ซ.บรมราชชนนี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3310 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
วิทยาลัยนาฏศิลป ซ.ทางหลวงชนบท นฐ. 4006 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ซ.ประชาอุทิศ ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซ.บัญชา-ปราณี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3310 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย (กำลังก่อสร้าง) ซ.ทางหลวงชนบท นฐ. 4006 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆสนครปฐม ซ.ทางหลวงชนบท นฐ. 4006 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตศาลายา ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ซ.ร่มเกล้า ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3310 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3310 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3310 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ซ.ธรรมสพน์ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
สถานีตำรวจภูธรอำเภอพุทธมณฑล ซ.ธรรมสพน์ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3310 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โรงพยาบาลพุทธมณฑล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
สถานีรถไฟคลองมหาสวัสดิ์ ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
สถานีรถไฟวัดสุวรรณ ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
สถานีรถไฟศาลายา ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
ROYAL GEMS GOLF RESORT 170/148 ถ.ศาลายา-บางเลน หมู่3 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 0 2429 8151-4
วัดหทัยนเรศวร์ ถ.บรมราชชนนี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
พุทธมณฑล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง