ค้นพบจำนวน 11 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตลาดจินดา ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
วัดราษฎร์ศรัทธาราม ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
วัดอุทยาราม ซ.3097 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
วัดจินดาราม ซ.3097 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ซ.3097 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนวัดจินดาราม ซ.3097 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนบ้านคลองจินดา (วัฒนาบุญรอดอนุสรณ์) ซ.3097 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
สถานีอนามัยตลาดจินดา ซ.3097 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.3097 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
สถานีบริการน้ำมันคอสโม่ ซ.3097 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
วัดสะแกราย ซ.3097 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง