ค้นพบจำนวน 18 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองใหม่ 37/2 หมู่5 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม
วัดสามพราน ซ.สุขาภิบาล 12 เดิม ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
วัดบางช้างเหนือ ซ.สามพราน 1 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนภัทรนุสรณ์ ซ.สามพราน 1 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนอนุบาลเอกปฐม ซ.คลองใหม่ ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ ซ.สามพราน 1 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนบ้านดอนทองพิทยาคาร ซ.รพช. นฐ. 3027 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนบ้านคลองใหม่ (พรเอิบดิลกราษฎร์บำรุง) ซ.คลองใหม่ ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนบวรธนวิทย์ ซ.สุขาภิบาล 10 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ซ.สามพราน 1 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนเซนต์โยเซฟอินเตอร์เทคโนโลยี ซ.เพชรเกษม ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
สถานีอนามัยบ้านดอนทอง ซ.รพช. นฐ. 3027 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
สถานีอนามัยตำบลคลองใหม่ ซ.รพช. นฐ. 3079 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
สำนักงานลูกเสือชาวบ้านอำเภอหล่มสัก ซ.สุขาภิบาล 10 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
สำนักงานเทศบาลตำบลลำตาเสา ซ.สุขาภิบาล 10 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.รพช. นฐ. 3027 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
สถานีบริการน้ำมันเจ็ท ซ.เพชรเกษม ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงพยาบาลสามโคก ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง