ค้นพบจำนวน 19 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
วัดสรรเพชญ ซ.เพชรเกษม ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
วัดไร่ขิง ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3316 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนสามพรานวิทยา ซ.สุขาภิบาล 10 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซ.เพชรเกษม ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) ซ.เพชรเกษม ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนวัดไร่ขิง ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3316 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนบ้านท่าตลาด (นครไวทยาคาร) ซ.โยธาธิการ นฐ. 2007 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.สุขาภิบาล 10 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.เพชรเกษม ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.สุขาภิบาล 10 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม (วัดไร่ขิง) ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3316 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
สถานีตำรวจภูธรตำบลโพธิ์แก้ว ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3316 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3415-4 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4-3298 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3316-4 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
ท่าเรือแสงทอง ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
วัดไร่ขิง ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง