ค้นพบจำนวน 10 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางช้าง ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนทอง ตำบลบางช้าง ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
วัดบางช้างใต้ ซ.คลองใหม่ ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนวัดบางช้างใต้ ซ.คลองใหม่ ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนบ้านหัวอ่าว (ก๊วยสมบุญราษฎร์บำรุง) ซ.พิทักษณ์ชัยวิชยานันต์ ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนบ้านบางม่วง (ประชารังสิต) ซ.คลองใหม่ ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนบ้านคลองทวีผล ซ.รพช. นฐ. 3009 ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
สถานีอนามัยบางม่วง ซ.คลองใหม่ ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.พิทักษณ์ชัยวิชยานันต์ ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.รพช. นฐ. 3027 ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง