ค้นพบจำนวน 18 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสามพราน ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงเกตุ ตำบลสามพราน ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามพราน ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
วัดท่าข้าม ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
วัดดงเกตุ ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนเสริมสิทธิ์วิทยา ซ.สามพราน 1 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนสกลวิทยา ซ.สามพราน 1 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนวัดท่าข้าม ซ.โยธาธิการ นฐ. 2037 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนบ้านสามพราน (นครสาระผดุงวิทย์) ซ.สามพราน 1 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนบ้านดงเกตุ ซ.ชาญชัย-จงจิตต์ ปทุมารักษ์ ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนนักบุญเปโตร ซ.โยธาธิการ นฐ. 2037 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
สถานีอนามัยบ้านดงเกตุ ซ.ชาญชัย-จงจิตต์ ปทุมารักษ์ ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมหาราช ซ.สามพราน 1 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
ที่ว่าการอำเภอเมืองสิงห์บุรีหลังเก่า ซ.สามพราน 1 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.สามพราน 1 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
สถานีตำรวจภูธรอำเภอสามพราน ซ.สามพราน 1 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
วัดนักบุญเปโตร ซ.โยธาธิการ นฐ. 2037 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
ฟาร์มจระเข้สามพราน ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 034322593
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง