ค้นพบจำนวน 8 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางกระทึก 32/1 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
วัดดอนหวาย ซ.3316 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โรงเรียนภัทรบุตร ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3310 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3316 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
สถานีอนามัยตำบลบางระทึก ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
สถานีบริการน้ำมันทีพีไอ ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
ตลาดน้ำดอนหวาย ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 0 3439 3637
08 1448 8876
08 1659 5805
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง