ค้นพบจำนวน 13 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านใหม่ ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ซ.เลิศอนันต์ ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ ซ.เพชรเกษม ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
วัดเทียนดัด ซ.โยธาธิการ นฐ. 2020 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนวัดเทียนดัด ซ.โยธาธิการ นฐ. 2020 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
สถานีอนามัยบ้านใหม่ ซ.โยธาธิการ นฐ. 2020 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
สถานีอนามัยท่าข้าม ซ.โยธาธิการ นฐ. 2037 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
ศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์เตาสังคโลกหมายเลข 42123 ซ.กาเพชร ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร ซ.โยธาธิการ นฐ. 2037 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
สถานีบริการน้ำมันพีที ซ.โยธาธิการ นฐ. 2037 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่มณฑลทหารบกที่ 13 ซ.กาเพชร ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
วิทยาลัยแสงธรรม ซ.เพชรเกษม ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง