ค้นพบจำนวน 195 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านใหม่ ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางช้าง ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางเตย ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทรงคนอง ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองใหม่ 37/2 หมู่5 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองนกไข่ ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสามพราน ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสวนผัก ตำบลบ้านใหม่ ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนทอง ตำบลบางช้าง ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงเกตุ ตำบลสามพราน ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองตัน ตำบลเกษตรพัฒนา ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองจินดา ตำบลคลองจินดา ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกระทุ่มล้ม ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บางยาง ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลอ้อมใหญ่ ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหอมเกร็ด ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลยายชา ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางกระทึก 32/1 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตลาดจินดา ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองจินดา ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลขุนแก้ว ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกระทุ่มล้ม ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไร่ขิง 1 หมู่9 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเกษตรพัฒนา ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามพราน ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
วัดราษฎร์ศรัทธาราม ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
วัดท่าข้าม ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
วัดดงเกตุ ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนวัดปรีดาราม ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ซ.เลิศอนันต์ ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
วัดอุทยาราม ซ.3097 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
วัดหนองนกไข่ ซ.รพช. สค. 3049 ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
วัดสามพราน ซ.สุขาภิบาล 12 เดิม ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
วัดสรรเพชญ ซ.เพชรเกษม ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
วัดวังน้ำขาว ซ.ลำเนาพัฒนา 1 ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
วัดไร่ขิง ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3316 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
วัดเพลินเพชร ซ.กระทุ่มล้ม 5 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ ซ.เพชรเกษม ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
วัดปรีดาราม (วัดยายส้ม) ซ.รพช. สค. 3049 ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
วัดบางช้างเหนือ ซ.สามพราน 1 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
วัดบางช้างใต้ ซ.คลองใหม่ ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
วัดนครชื่นชุ่ม ซ.กระทุ่มล้ม 3 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
วัดเทียนดัด ซ.โยธาธิการ นฐ. 2020 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
วัดท่าพูด ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3316 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
วัดทรงคนอง ซ.ทรงคะนอง-ไร่ขิง ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
วัดดอนหวาย ซ.3316 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
วัดจินดาราม ซ.3097 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
วัดคลองตันราษฎร์บำรุง ซ.รพช. สค. 3049 ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
วัดกัลยาณีทรงธรรม ซ.วัดอ้อมใหญ่ ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160
โรงเรียนเสริมสิทธิ์วิทยา ซ.สามพราน 1 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนสามพรานวิทยา ซ.สุขาภิบาล 10 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนวังนกไข่ ซ.รพช. สค. 3049 ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนยอเซฟอุปถัมภ์ ซ.เพชรเกษม ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนภัทรบุตร ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3310 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โรงเรียนภัทรนุสรณ์ ซ.สามพราน 1 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซ.เพชรเกษม ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม ซ.รพช. สค. 3049 ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนเอกดรุณ ซ.หมู่บ้านปฐมพร ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
โรงเรียนอนุบาลเอกปฐม ซ.คลองใหม่ ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนสกลวิทยา ซ.สามพราน 1 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนวัดหนองนกไข่ ซ.รพช. สค. 3049 ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) ซ.เพชรเกษม ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนวัดวังน้ำขาว ซ.ลำเนาพัฒนา 1 ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3316 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โรงเรียนวัดไร่ขิง ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3316 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ซ.3097 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ ซ.สามพราน 1 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนวัดบางช้างใต้ ซ.คลองใหม่ ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนวัดเทียนดัด ซ.โยธาธิการ นฐ. 2020 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ซ.ชาญชัย-ผจงจิตต์ ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โรงเรียนวัดท่าข้าม ซ.โยธาธิการ นฐ. 2037 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนวัดทรงคนอง ซ.ทรงคะนอง-ไร่ขิง ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3316 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โรงเรียนวัดจินดาราม ซ.3097 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง ซ.รพช. สค. 3049 ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนบ้านหัวอ่าว (ก๊วยสมบุญราษฎร์บำรุง) ซ.พิทักษณ์ชัยวิชยานันต์ ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด ซ.รพช. นฐ. 3173 ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนบ้านสามพราน (นครสาระผดุงวิทย์) ซ.สามพราน 1 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนบ้านบางม่วง (ประชารังสิต) ซ.คลองใหม่ ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนบ้านบางเตย ซ.บรมราชชนนี ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โรงเรียนบ้านท่าตลาด (นครไวทยาคาร) ซ.โยธาธิการ นฐ. 2007 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนบ้านดอนทองพิทยาคาร ซ.รพช. นฐ. 3027 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนบ้านดงเกตุ ซ.ชาญชัย-จงจิตต์ ปทุมารักษ์ ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนบ้านฉาง (พวงสอนวิทยาคม) ซ.กิตติพิชัย ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนบ้านคลองใหม่ (พรเอิบดิลกราษฎร์บำรุง) ซ.คลองใหม่ ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนบ้านคลองทวีผล ซ.รพช. นฐ. 3009 ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนบ้านคลองตัน ซ.รพช. สค. 3049 ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนบ้านคลองจินดา (วัฒนาบุญรอดอนุสรณ์) ซ.3097 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม ซ.กระทุ่มล้ม 3 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
โรงเรียนบวรธนวิทย์ ซ.สุขาภิบาล 10 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ซ.สามพราน 1 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนนักบุญเปโตร ซ.โยธาธิการ นฐ. 2037 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนเทพนิมิตรวัฒนา ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3310 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
โรงเรียนเซนต์โยเซฟอินเตอร์เทคโนโลยี ซ.เพชรเกษม ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
สถานีอนามัยหอมเกร็ด ซ.รพช. นฐ. 3173 ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
สถานีอนามัยวัดอ้อมใหญ่ ซ.วัดอ้อมใหญ่ ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160
สถานีอนามัยยายชา ซ.สุขาภิบาล 15 ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
สถานีอนามัยบ้านใหม่ ซ.โยธาธิการ นฐ. 2020 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง