ค้นพบจำนวน 13 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเวฬุวนาราม ตำบลลำพญา 58 ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลำพญา ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดเวฬุวนาราม ซ.นฐ. 3004 ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดพระอมรพิสัย ซ.นฐ. 3004 ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนสถาพรวิทยา ซ.นฐ. 3004 ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดพระมอพิสัย ซ.นฐ. 3004 ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนบ้านนราภิรมย์ ซ.นฐ. 3004 ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
สถานีอนามัยบ้านเวฬุวนาราม ซ.นฐ. 3004 ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
สถานีอนามัยตำบลลำพญา ซ.นฐ. 5032 ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดง ซ.นฐ. 5032 ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
ตลาดน้ำลำพญา ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 08 1659 7371
ตลาดน้ำวัดลำพญา (นครปฐม) ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีนหน้าวัดลำพญา ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
ตลาดน้ำวัดลำพญา ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 034391626
034302657
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง