ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองนกกระทุง ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดลำพญา ซ.นฐ. 3004 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดบางภาษี ซ.นฐ. 3004 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดลำพญา (จำเนียรบำรุงวิทย์) ซ.นฐ. 3004 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดบางภาษี (บุญเรือนบูรณะ) ซ.นฐ. 3004 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
สถานีอนามัยตำบลคลองกระทุง ซ.นฐ. 3004 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.นฐ. 3004 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง