ค้นพบจำนวน 21 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านย่านซื่อ ตำบลบ้านช้าง 188 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหลักชัย ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบัวปากท่า 74 หมู่5 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนิลเพชร ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดหลักชัย ซ.3422 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดปทุมวัน ซ.3422 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดบัวหวั่น ซ.3422 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดนิลเพชร ซ.3422 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดหลักชัย ซ.3422 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์) ซ.3422 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดบัวหวั่น ซ.3422 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดบอนใหญ่ ซ.3422 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดนิลเพชร ซ.3422 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนบ้านหนองปรงกาญจนา ซ.3422 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา ซ.3422 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนตลาดเจริญสุข (ลาภจตุพรราษฎรอุปถัมภ์) ซ.3422 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนตลาดขุนขยัน ซ.3422 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
สถานีอนามัยตำบลหลักชัย ซ.3422 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
สถานีอนามัยตำบลบัวปากท่า ซ.3422 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
สถานีอนามัยตำบลนิลเพชร ซ.3422 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.3422 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง