ค้นพบจำนวน 12 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางปลา ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดอนตูม 60 ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดลานคา ซ.346 ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดลาดสะแก ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดดอนยอ ซ.3296 ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดลานคา ซ.346 ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดลาดสะแก ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดดอนยอ (จิตธรรมอุปถัมภ์) ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนตลาดเกาะแรต ซ.3296 ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
สถานีอนามัยบางปลา ซ.3296 ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
สถานีอนามัยตำบลดอนตูม ซ.3296 ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอหนองแค ซ.3296 ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง