ค้นพบจำนวน 12 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไทรงาม ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม ซ.3351 ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดไผ่สามตำลึง ซ.รพช. ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดไผ่จระเข้ ซ.รพช. ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดบัวปากท่า ซ.รพช. ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดเกษตราราม ซ.รพช. ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดโพธิ์ ซ.3351 ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง ซ.รพช. ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดไผ่จระเข้ ซ.รพช. ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดบัวปากท่า ซ.รพช. ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดเกษตราราม ซ.รพช. ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
สถานีอนามัยตำบลไทรงาม ซ.3351 ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง