ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางไทรป่า ต.บางไทรป่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดผาสุการาม ซ.เทอดดำริห์ 1 ต.บางไทรป่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดบางไผ่นารถ ซ.3351 ต.บางไทรป่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดชุมนุมศรัทธา ซ.เทอดดำริห์ 3 ต.บางไทรป่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดผาสุการาม ซ.3351 ต.บางไทรป่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ ซ.รพช. ต.บางไทรป่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
สถานีอนามัยบางไทรป่า ซ.รพช. ต.บางไทรป่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง