ค้นพบจำนวน 8 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางระกำ ต.บางระกำ อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดสุขวัฒนาราม (วัดบางระกำ) ซ.นฐ. 5032 ต.บางระกำ อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม ซ.นฐ. 5032 ต.บางระกำ อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดคลองเจ้า ซ.กรุงนนท์-จงถนอม ต.บางระกำ อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 (ป. ปัญญาฐาปนกิจอุปถัมภ์) ซ.นฐ. 5032 ต.บางระกำ อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
สถานีอนามัยบางระกำ ซ.นฐ. 5032 ต.บางระกำ อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี ซ.นฐ. 5032 ต.บางระกำ อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
อุทยานมัสยานานาพันธุ์วัดสุขวัฒนาราม ซ.นฐ. 5032 ต.บางระกำ อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง