ค้นพบจำนวน 14 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางภาษี 1/1 หมู่6 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม
วัดรางกำหยาด ซ.346 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดรางกระทุ่ม ซ.346 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดบึงลาดสวาย ซ.346 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดคลองเสมียนตรา ซ.346 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดรางกำหยาด ซ.346 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย ซ.346 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนบ้านรางกระทุ่ม ซ.346 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย ซ.เทศบาล 2 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม ซ.เทศบาล 2 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ ซ.346 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
สถานีอนามัยบางภาษี ซ.เทศบาล 2 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว ซ.เทศบาล 2 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดนักบุญอันเดร ซ.346 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง