ค้นพบจำนวน 19 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางหลวง 15 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางหวาย 13 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190
วัดราษฎร์สามัคคี (วัดบางน้อยนอก) ซ.3351 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190
วัดบางหลวง ซ.3231 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190
วัดบางน้อยใน ซ.3351 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190
โรงเรียนวัดลัฏฐิวนาราม ซ.3231 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190
โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี ซ.3351 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190
โรงเรียนวัดบางหลวง ซ.3231 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190
โรงเรียนวัดบางน้อยใน ซ.3351 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190
โรงเรียนบางหลวงวิทยา ซ.3351 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190
สถานีอนามัยบางหวาย ซ.3351 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190
สถานีอนามัยตำบลบางหลวง ซ.3351 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190
สำนักงานเทศบาลตำบลไทรม้า ซ.3351 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190
สำนักงานเทศบาลตำบลไทรน้อย ซ.3351 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.3231 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190
สถานีตำรวจภูธรตำบลบางหลวง ซ.3231 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3351-3231 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190
สถานีขนส่งบางหลวง ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190
ตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 บ้านเก่าเหล่าเต๊งไม้ ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190 08 9882 2233
08 9171 2075
08 1910 9683
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง