ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดพุทธาราม ซ.3296 ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดบางปลา ซ.3296 ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดเกาะแรต ซ.3296 ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดบางปลา (เมธีจุลารักษ์) ซ.3296 ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดเกาะแรต (อุภัยเพชรพิทยาคาร) ซ.3296 ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
ที่ว่าการอำเภอสามพราน ซ.3296 ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
หมู่บ้านไทยโซ่ง ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง