ค้นพบจำนวน 25 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางเลน 68 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางเลน ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดบางเลน ซ.ประตูน้ำพระพิมล ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดเกษมสุริยัมนาจ ซ.3296 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ ซ.346 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ (เกษมวิทยาคาร) ซ.3296 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล ซ.ประตูน้ำพระพิมล ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนบ้านบางเลน (บางเลนวิทยาคาร) ซ.346 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนบางเลนวิทยา ซ.3296 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
สถานีอนามัยเจริญสถาพร ซ.3351 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ซ.346 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
ศูนย์บริการงานพัฒนาที่ดินประจำตำบล ซ.346 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
ศาลากลางจังหวัดนครปฐมหลังเก่า ซ.3351 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
ศาลแรงงานภาค 1 ซ.346 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคีรีมาศ ซ.เทอดดำริห์ 9 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอชัยบาดาล ซ.346 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม ซ.เทอดดำริห์ 2 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
ที่ว่าการอำเภอดอนพุด ซ.346 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.346 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.346 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ซ.3351 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางเลน ซ.346 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงพยาบาลบางเลน ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346-3351 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346-3296 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง