ค้นพบจำนวน 8 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านหลวง ต.บ้านหลวง อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
วัดหนองกระพี้ ซ.3233 ต.บ้านหลวง อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
วัดบ้านหลวง (วัดหลวงพ่อบัว) ซ.3233 ต.บ้านหลวง อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงเรียนวัดบ้านหลวง (บัวราษฎร์บำรุง) ซ.3233 ต.บ้านหลวง อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงเรียนบ้านห้วยกรด ซ.3233 ต.บ้านหลวง อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา ซ.3233 ต.บ้านหลวง อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงเรียนบ้านหนองปรง ซ.3233 ต.บ้านหลวง อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
สถานีอนามัยตำบลบ้านหลวง ซ.3233 ต.บ้านหลวง อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง