ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดอนพุทรา ต.ดอนพุทรา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
วัดหัวถนน ซ.3233 ต.ดอนพุทรา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
วัดทุ่งผักกูด ซ.3233 ต.ดอนพุทรา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
วัดดอนพุทรา ซ.3233 ต.ดอนพุทรา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ ซ.3233 ต.ดอนพุทรา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงเรียนวัดทุ่งผักกูด (วงษ์วิทยาคาร) ซ.3233 ต.ดอนพุทรา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงเรียนบ้านหัวถนน ซ.3233 ต.ดอนพุทรา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงเรียนบ้านปากหว้า ซ.3233 ต.ดอนพุทรา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
สถานีอนามัยตำบลดอนพุทรา ซ.3233 ต.ดอนพุทรา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง