ค้นพบจำนวน 28 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตะโกสูง ตำบลสามง่าม ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนตูม หมู่1 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
วัดอรัญญิการาม (วัดสามง่าม) ซ.3036 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
วัดแหลมมะเกลือ ซ.รพช. ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
วัดตะโกสูง ซ.รพช. ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
วัดดอนตูม ซ.3233 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงเรียนสหบำรุงวิทยา ซ.รพช. ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา(สามง่ามฮั่วเม้งกงฮัก) ซ.รพช. ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ ซ.รพช. ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) ซ.3036 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงเรียนวัดตะโกสูง (เหรียญอุปถัมภ์) ซ.รพช. ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงเรียนบ้านแหลมกะเจา ซ.3036 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงเรียนคงทองวิทยา ซ.3036 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
สถานีอนามัยตะโกสูง ซ.รพช. ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ซ.3036 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
สำนักงานเกษตรอำเภอวัดโบถส์ ซ.3036 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี ซ.3036 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
สำนักงานเทศบาลตำบลลาดชะโด ซ.3036 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ซ.3036 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.3036 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.3036 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.3036 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
สถานีตำรวจภูธรอำเภอดอนตูม ซ.3036 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงพยาบาลดอนตูม ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
คริสตจักรสามแยก ซ.รพช. ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3296-3036 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3036-3233 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3036-3297 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง