ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวัดไทยาวาส ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดไทยาวาส (วัดท่ามอญ) ซ.วัดไทยาวาสตอน 1 ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดไทยาวาส (นิลดำพิทยานุสรณ์) ซ.วัดไทยาวาสตอน 1 ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนจารุวรรณวิทยา ซ.ธรรมสพน์ ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
สถานีอนามัยไทยาวาส ซ.วัดไทยาวาสตอน 1 ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ซ.ธรรมสพน์ ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมที่ 2 ซ.ธรรมสพน์ ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง