ค้นพบจำนวน 8 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางแก้วฟ้า ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดเฉลิมพระเกียรติ ซ.นฐ. 4014 ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนบ้านห้วยพลู ซ.นฐ. 4014 ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
สถานีอนามัยบางแก้วฟ้า ซ.นฐ. 5032 ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วิทยาลัยนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุข (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ซ.นฐ. 4014 ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ซ.นฐ. 5032 ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง