ค้นพบจำนวน 6 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางพระ ต.บางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดบางพระ ซ.นฐ. 4014 ต.บางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดกลางบางพระ ซ.นฐ. 4014 ต.บางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดบางพระ (แก้วฟ้าประชานุกุล) ซ.นฐ. 4014 ต.บางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดกลาง (พุฒราษฎร์อนุเคราะห์) ซ.นฐ. 4014 ต.บางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
สถานีอนามัยบางพระ ซ.นฐ. 4014 ต.บางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง