ค้นพบจำนวน 24 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสวนถั่ว ตำบลวัดละมุด ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลานแหลม ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศรีมหาโพธิ์ ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดอนแฝก ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดใหม่สุคนธาราม ซ.3233 ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดห้วยพลู ซ.3233 ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดลานแหลม (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ซ.3233 ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดละมุด ซ.3233 ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนเม่งฮั้วกงฮัก ซ.3233 ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) ซ.3233 ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดห้วยพลู (โชติประชานุเคราะห์) ซ.3233 ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ ซ.3233 ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดละมุด ซ.3233 ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนบ้านลานแหลม (สรนุวัตรราชอุทิศ) ซ.3233 ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
สถานีอนามัยบ้านสวนถั่ว ซ.3233 ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
สถานีอนามัยบ้านลานแหลม ซ.3233 ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
สถานีอนามัยตำบลศรีมหาโพธิ์ ซ.3233 ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสำโรง ซ.3233 ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.3233 ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.3233 ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.3233 ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.3233 ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
อุทยานปลาวัดห้วยพลู ซ.3233 ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงพยาบาลหมอสำเริง ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง