ค้นพบจำนวน 8 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสัมปทวน ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดสัมปตาก ซ.โยธาธิการ ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดปิ่นจันทราราม (วัดกกตาล) ซ.โยธาธิการ ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดกลางคูเวียง ซ.โยธาธิการ ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดกลางคูเวียง ซ.โยธาธิการ ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดกกตาล (สีมารัตน์วิทยา) ซ.โยธาธิการ ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนเดชอนุสรณ์ ซ.3233 ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
สถานีอนามัยสุเทพ-เปลื้อง สีมารัตน์ ซ.โยธาธิการ ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง