ค้นพบจำนวน 5 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโคกพระเจดีย์ ต.บางระกำ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดโคกพระเจดีย์ ซ.นฐ. 4017 ต.บางระกำ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา) ซ.นฐ. 4017 ต.บางระกำ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนบ้านพาดหมอน (ศิริวรรณจินดา) ซ.นฐ. 4017 ต.บางระกำ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
สถานีอนามัยโคกพระเจดีย์ ซ.นฐ. 4017 ต.บางระกำ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง