ค้นพบจำนวน 11 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางระกำ ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยตะโก ตำบลพะเนียด ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดห้วยตะโก ซ.เทศบาล 10 ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดบ่อตะกั่วพุทธาราม ซ.เทศบาล 10 ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดน้อยเจริญสุข ซ.เทศบาล 10 ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดห้วยตะโก (บูรณธนิตราษฎร์รังสรรค์) ซ.เทศบาล 10 ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว (พ่วงประชานุกูล) ซ.เทศบาล 10 ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดน้อย ซ.เทศบาล 10 ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
สถานีอนามัยห้วยตะโก ซ.เทศบาล 10 ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
สถานีอนามัยบางระกำ ซ.เทศบาล 10 ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
สถานีอนามัยตำบลท่าพระยา ซ.เทศบาล 10 ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง