ค้นพบจำนวน 5 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าพระยา ต.ท่าพระยา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดหลวงประชาบูรณะ ซ.รพช. ต.ท่าพระยา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดสิงห์ ซ.รพช. ต.ท่าพระยา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดท่าใน ซ.รพช. ต.ท่าพระยา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ซ.รพช. ต.ท่าพระยา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง