ค้นพบจำนวน 11 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองกระทุ่ม ต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเขมร ต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดหนองเขมรเจริญธรรม ซ.3040 ต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดหนองกระทุ่ม ซ.346 ต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดสี่แยกเจริญพร ซ.346 ต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม ซ.346 ต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนบ้านหนองเขมร ซ.3040 ต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
สถานีอนามัยหนองกระทุ่ม ซ.346 ต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
สถานีอนามัยบ้านหนองเขมร ซ.3040 ต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดหนองไม้แก่น ซ.3040 ต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น ซ.3040 ต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง