ค้นพบจำนวน 30 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดสว่างชาติประชาบำรุง ซ.346 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดทุ่งกระพังโหม ซ.321 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดดอนเตาอิฐ ซ.321 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน ซ.346 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซ.346 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน ซ.346 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนอนุบาลวัยสะอาด ซ.321 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม ซ.321 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ ซ.321 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนบ้านทุ่งขี้อ้าย (วันครู 2501) ซ.321 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ ซ.346 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
สำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี ซ.346 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองอุทัยธานี ซ.346 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
สถานีสื่อสารจังหวัดชัยนาท ซ.346 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2 ซ.346 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ซ.346 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.321 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.346 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ซ.346 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซ.346 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซ.346 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซ.3040 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซ.346 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซ.3040 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซ.3040 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงพยาบาลกำแพงแสน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 321-3040 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 321-346 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346-321 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
แหล่งดูนกธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 034351053-6
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง