ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสระพัฒนา ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
วัดหนองหมู ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
วัดสระสี่มุม ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
วัดสระมงคล ซ.3232 ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
โรงเรียนวัดสระสี่มุม ซ.3232 ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
สถานีอนามัยสระพัฒนา ซ.3232 ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
สถานีบริการน้ำมันพีที ซ.321 ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.3232 ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 321-3294 ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง