ค้นพบจำนวน 12 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดอนข่อย ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดสระพัง ซ.346 ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดบ่อน้ำจืด ซ.346 ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนวัดสระพัง ซ.346 ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด ซ.346 ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนบ้านดอนทอง ซ.346 ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนบ้านคลองตัน ซ.รพช. ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
สถานีอนามัยดอนข่อย ซ.346 ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
ที่ว่าการอำเภอสามง่าม ซ.346 ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.346 ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346-3232 ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม สาขาอำเภอกำแพงแสน ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง