ค้นพบจำนวน 6 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งบัว ต.ทุ่งบัว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดนิยมธรรมวราราม (วัดทุ่งควายหาย) ซ.3040 ต.ทุ่งบัว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม ซ.3040 ต.ทุ่งบัว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
สถานีอนามัยตำบลทุ่งบัว ซ.3040 ต.ทุ่งบัว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.346 ต.ทุ่งบัว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
สถานีรถไฟหนองฟัก ต.ทุ่งบัว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง