ค้นพบจำนวน 17 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองพงนก ตำบลสระพัฒนา ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองพงกลาง ตำบลสระสี่มุม ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสระสี่มุม ตำบลสระสี่มุม ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดราษฎร์ภิรมย์วราราม (วัดลาดปลาเค้า) ซ.3232 ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดโพธิ์งาม ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม ซ.3232 ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
โรงเรียนบ้านหนองพงนก ซ.321 ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
สถานีอนามัยหนองพงนก ซ.321 ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
สถานีอนามัยสระสี่มุม ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
สถานีอนามัยบ้านหนองพงกลาง ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำผาเวียง ซ.321 ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ซ.321 ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
โรงพยาบาลจันทรุเบกษา ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3232-321 ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง