ค้นพบจำนวน 14 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองกร่าง ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดหนองศาลาเจริญสุข ซ.346 ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดหนองจิก ซ.346 ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดหนองกร่าง ซ.3040 ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนหนองศาลา(ประชานุกูล) ซ.346 ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนเอกชนการกุศลสงเคราะห์ ซ.3040 ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนวัดหนองจิก ซ.346 ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนบ้านหนองกร่าง ซ.3040 ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
สถานีอนามัยตำบลทุ่งลูกนก ซ.3040 ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
ศูนย์อนุรักษ์และขยายพันธุ์ผึ้งที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ซ.346 ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดนักบุญมัทธิว ซ.346 ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
คริสตจักรหนองกร่าง ซ.3040 ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3394-346 ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง