ค้นพบจำนวน 27 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองปลาไหล ตำบลทุ่งกระพังโหม ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังน้ำเขียว ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งกระพังโหม ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน หมู่1 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
วัดหนองปลาไหล ซ.321 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดหนองขาม ซ.321 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดวังน้ำเขียว ซ.321 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนอนุบาลชโลทร ซ.321 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย(บ้านยาง) ซ.321 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนวัดหนองปลาไหล (ปานพลอุปถัมภ์) ซ.321 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว ซ.321 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนบ้านหนองขาม ซ.321 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนบ้านดอนซาก (ราษฎร์อุปถัมภ์) ซ.321 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา ซ.321 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
สถานีอนามัยตำบลวังน้ำเขียว ซ.321 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
สถานีอนามัยตำบลทุ่งกระพังโหม ซ.321 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
สำนักงานคุมประพฤติประจำศาลจังหวัดสุโขทัย ซ.321 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
สถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม ถ.,ชุมชนเทศบาล 1 4, ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
สำนักงานสหกรณ์อำเภอเมืองอ่างทอง ซ.321 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ถ.,ชุมชนเทศบาล 1 4, ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสิงห์บุรี ซ.321 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี สาขาพัฒนานิคม ซ.321 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ซ.321 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.321 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.321 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
สถานีตำรวจภูธรอำเภอกำแพงแสน ซ.321 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 321-3297 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง