ค้นพบจำนวน 193 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองจิก ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองกระทุ่ม ต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสองห้อง ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งขวาง ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ต.ห้วยม่วง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รางพิกุล ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยผักชี ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองพงนก ตำบลสระพัฒนา ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองพงกลาง ตำบลสระสี่มุม ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองปลาไหล ตำบลทุ่งกระพังโหม ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองกร่าง ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเขมร ต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสระสี่มุม ตำบลสระสี่มุม ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกำแพงแสน ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยขวาง ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองงูเหลือม ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสระพัฒนา ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังน้ำเขียว ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งบัว ต.ทุ่งบัว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งกระพังโหม ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดอนข่อย ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกระตีบ 25 หมู่2 ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน หมู่1 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
วัดห้วยม่วง ซ.3231 ต.ห้วยม่วง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
วัดห้วยผักชี ซ.3394 ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดหนองหมู ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
วัดหนองศาลาเจริญสุข ซ.346 ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดหนองโพธิ์ ซ.3394 ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดหนองปลาไหล ซ.321 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดหนองจิก ซ.346 ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดหนองเขมรเจริญธรรม ซ.3040 ต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดหนองขาม ซ.321 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดหนองกร่าง ซ.3040 ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดหนองกระทุ่ม ซ.346 ต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดสุวรรณรัตนาราม (วัดหลักเมตร) ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดสี่แยกเจริญพร ซ.346 ต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดสองห้อง ซ.รพช. ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดสว่างชาติประชาบำรุง ซ.346 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดสระสี่มุม ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
วัดสระมงคล ซ.3232 ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
วัดสระพัง ซ.346 ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดสระน้ำส้ม ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดวังน้ำเขียว ซ.321 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดลาดหญ้าไทร ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดราษฎร์ภิรมย์วราราม (วัดลาดปลาเค้า) ซ.3232 ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดโพธิ์งาม ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
วัดปลักไม้ลาย ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดประชาราษฎร์บำรุง ซ.3394 ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดปทุมทองสุทธาราม ซ.321 ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
วัดบ่อน้ำจืด ซ.346 ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดนิยมธรรมวราราม (วัดทุ่งควายหาย) ซ.3040 ต.ทุ่งบัว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดทุ่งกระพังโหม ซ.321 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดท่าเสา ซ.3231 ต.ห้วยม่วง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
วัดทะเลบก ซ.321 ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
วัดดอนเตาอิฐ ซ.321 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดกำแพงแสน ซ.346 ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนอนุบาลชโลทร ซ.321 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน ซ.346 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนหนองศาลา(ประชานุกูล) ซ.346 ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซ.346 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน ซ.346 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนเอกชนการกุศลสงเคราะห์ ซ.3040 ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย(บ้านยาง) ซ.321 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนอนุบาลวัยสะอาด ซ.321 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนวัดห้วยม่วง (ผินราษฎร์อุปถัมภ์) ซ.3231 ต.ห้วยม่วง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
โรงเรียนวัดห้วยผักชี ซ.3394 ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนวัดหนองปลาไหล (ปานพลอุปถัมภ์) ซ.321 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนวัดหนองจิก ซ.346 ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม ซ.346 ต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนวัดสองห้อง ซ.รพช. ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนวัดสระสี่มุม ซ.3232 ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
โรงเรียนวัดสระพัง ซ.346 ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว ซ.321 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร (สิงหวิทยาคาร) ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม ซ.3232 ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง ซ.3394 ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม ซ.321 ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด ซ.346 ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม ซ.3040 ต.ทุ่งบัว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม ซ.321 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนวัดท่าเสา ซ.3231 ต.ห้วยม่วง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
โรงเรียนวัดทะเลบก ซ.321 ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ ซ.321 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนวัดกำแพงแสน (สว่างวิทยาคาร) ซ.346 ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง ซ.321 ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ ซ.3394 ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนบ้านห้วยด้วน ซ.346 ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนบ้านห้วยขวาง (สันทัดบำรุงวิทย์) ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนบ้านหลักเมตร (พริ้งมากราษฎร์อนุสรณ์) ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนบ้านหนองโสน ซ.3394 ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
โรงเรียนบ้านหนองพงนก ซ.321 ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนบ้านหนองเขมร ซ.3040 ต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนบ้านหนองขาม ซ.321 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง