ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงดารส ตำบลทัพหลวง ต.ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดม่วงตารศ ซ.เลียบคลองประปา ต.ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดทุ่งรี ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนวัดม่วงตารศ ซ.เลียบคลองประปา ต.ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนวัดทุ่งรี ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สถานีอนามัยบ้านม่วงตารศ ซ.เลียบคลองประปา ต.ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สถานีอนามัยทัพหลวง ซ.321 ต.ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.321 ต.ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.321 ต.ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง