ค้นพบจำนวน 23 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลำพยา ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนบ้านลำพยา ซ.ลำพยา ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สถานีอนามัยลำพยา ซ.4 ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ซ.เพชรเกษม ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดปทุมธานี ซ.321 ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานประกันภัยจังหวัดสมุทรสงคราม ซ.321 ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ภูมิภาคที่ 6 ซ.321 ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ ถ.,ทรงพล 3, ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
ที่ว่าการอำเภอสามโคก ซ.ลำพยา ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.เพชรเกษม ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สถานีบริการน้ำมันพีที ซ.321 ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สถานีบริการน้ำมันปิโตรนาส ซ.เพชรเกษม ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ถ.,ทรงพล 9, ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.เพชรเกษม ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.เพชรเกษม ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ซ.321 ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ซ.เพชรเกษม ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ซ.321 ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ซ.321 ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงแรมซันย่า ถ.,ทรงพล 2, ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงแรมชวนดีบังกะโล ซ.เพชรเกษม ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
เมืองอุทัยธานีเก่า ซ.เพชรเกษม ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3095-321-4 ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง