ค้นพบจำนวน 26 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองดินแดง ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสวนป่าน ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสระกระเทียม ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดใหม่ดอนทราย (วัดรางสระกะเทียม) ซ.รพช. ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดหนองเสือ ซ.4 ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดหนองดินแดง ซ.เพชรเกษม ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดสระกะเทียม ซ.รพช. ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม(สังวรเจษฏ์ประภาคมอุปถัมภ์) ซ.รพช. ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนวัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) ซ.4 ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนวัดหนองดินแดง (ประชารัฐอุทิศ) ซ.เพชรเกษม ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนวัดสระกะเทียม (สถาพรทักษิณาคาร) ซ.รพช. ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนวัดรางสระกะเทียม ซ.รพช. ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ (ศรีวิทยากร) ซ.4 ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สถานีอนามัยหนองดินแดง ซ.เพชรเกษม ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สถานีอนามัยสระกะเทียม ซ.รพช. ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
ศูนย์ปฏิบัติการจราจรสายตรวจ-สายสืบ-สื่อสาร ซ.เพชรเกษม ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
เรือนจำกลางลพบุรี ซ.เพชรเกษม ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานเทศบาลตำบลบางระกำ ซ.4 ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.เพชรเกษม ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.รพช. ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สถานีบริการน้ำมันเจ็ท ซ.เพชรเกษม ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนวังตาลวิทยา ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ซ.เพชรเกษม ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
คริสตจักรหนองดินแดงร่มเย็น ซ.รพช. ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สถานีรถไฟโพรงมะเดื่อ ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง