ค้นพบจำนวน 15 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาสร้าง ตำบลนครปฐม ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดเสนหา ถ.รถไฟตะวันตก ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดพระงามพระอารามหลวง ซ.พญาพาน ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนวัดพระงามพระอารามหลวง ถ.หลังสถานีรถไฟ ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนบ้านนาสร้าง ซ.พระยาพาน ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสน่หา ถ.รถไฟตะวันตก ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนชุมชนวัดพระงาม ซ.พญาพาน ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สถานีอนามัยบ้านนาสร้าง ซ.พระยาพาน ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
แขวงการทางเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ถ.รถไฟตะวันตก ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานบริการโทรคมนาคมตะพานหิน กสท. ถ.บรรเจิดใจราช ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สถานีบริการน้ำมันพีที ถ.นาสร้าง ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สถานีบริการน้ำมันพีที ถ.บรรเจิดใจราช ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงแรมมิตรไพศาลโฮเต็ล ถ.หลังสถานีรถไฟ ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
เมืองเก่ากำแพงแสน ถ.หน้าวัง ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สถานีรถไฟนครปฐม ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง